ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
สกุลเงิน: THB ABICO 5.15
- -%

ภาพรวมบริษัท

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทต่างๆ ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯมีโครงสร้างธุรกิจจำแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้

  • การลงทุนในธุรกิจรับจ้างผลิต: รับจ้างผลิต (OEM) นมยูเอชที,
    นมพาสเจอร์ไรส์, และ น้ำผลไม้พาสเจอรไรส์ตลอดจนผลิต
  • การลงทุนในธุรกิจฟาร์มโคนม: จำหน่ายน้ำนมดิบ
  • การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าและบริการอาคาร
อ่านต่อ  

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์:

02-080-7899

โทรสาร:

02-080-7805